ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 31 ตำแหน่งงาน
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Collaborate w/ Commercial Team
  • Provide Customers Solution
  • Identify Customer Jobs to be Done Clear Objectives
  Page Group Thailand's banner
  Page Group Thailand's logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Fast growing business with good career path
  • Start up business
  • Well established chain
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s banner
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • ป.ตรี/โท Biochemistry เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์และสารเคมีวิทยาศาสตร์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้
  ถัด ไป