ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 108 ตำแหน่งงาน
  Selic Corp Public Company Limited's banner
  Selic Corp Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, พอลิ
  • มีทักษะในการปฏิบัติการทางเคมี มีความชำนาญในการใช้อ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช้คอมพิวเตอร์ไ
  Metrohm Siam Ltd.'s banner
  Metrohm Siam Ltd.'s logo
  Phayathai
  • Bachelor’s degree or above in Chemistry or related
  • 3+ years’ experience with marketing or sales
  • Proficiency with Microsoft Office and CRM system
  DCH Auriga (Thailand) Limited's banner
  DCH Auriga (Thailand) Limited's logo

  Medical Science Liaison– Speciality Care

  DCH Auriga (Thailand) Limited
  Pathumwan
  • Pharmaceutical Science
  • Experts and other healthcare professionals
  • Experience in applying pharmacology knowledge
  World Wide Fund for Nature International: WWF's banner
  World Wide Fund for Nature International: WWF's logo

  Program Manager (Plastic Smart Cities)

  World Wide Fund for Nature International: WWF
  Phayathai
  • Master’s degree
  • 1-year experience plastic pollution/waste Mgmt.
  • 3 years managing conservation or environmental
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • งานวิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์
  • จบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์
  • พร้อมเริ่มงานได้ทันที
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • Bachelor Degree in Marketing
  • Experiences 1-5 years in Marketing, R&D
  • Good command of English and Computer Skills
  ถัด ไป