• 3 years’ experience in managing safety
  • Occupational Health, Safety and Environment
  • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี Food Science หรือการบริหาร
  • เชี่ยวชาญการขายในพื้นที่ภาคใต้
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าประเภทอาหาร

14-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล