• มีความรู่เรื่อง ระบบมาตราฐานต่างๆ GMP,HACCP
 • มีประสบการณ์ในด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 • จบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work for one of the biggest companies
 • To use and improve Food science skills
 • To go to work in new setup company

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล