ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s banner
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • รับผิดชอบกระบวนการผลิต
  • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP,HACCP
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  Thai-German Meat Product Co., Ltd.'s banner
  Thai-German Meat Product Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • แปรรูปอาหารประเภทไส้กรอก แฮม เบค่อน
  • มีประสบการณ์งานวิจัยและพัฒนางานแปรรูปอาหาร
  • จบวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's banner
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • R&D Manager ที่ดูแลเก่งTechnical for Printing ink
  • ดูแลและลงมือทำงานหมึก Flexo & Offset
  • เก่งด้านกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง Product Manager