ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 190 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
  Big C Supercenter Public Company Limited's banner
  Big C Supercenter Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • กำกับดูแลการจัดทำ COA
  • ทบทวน COA และออกแบบแผนการสุ่มตรวจสินค้า
  • จัดทำรายการสินค้าที่จำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจ
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • พัฒนาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยเป็นหลัก
  • มีประสบการณ์การวิจัยเครื่องสำอางอย่างน้อย 3 ปี
  • มีการคิดเชิงวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานได้ดี
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • พัฒนางานวิจัยโปรตีนลูกผสม/ชีววิทยาสังเคราะห์
  • มีประสบการณ์ Recombinant proteins expression
  • งานประจำ มีความมั่นคงสูง สวัสดิการดีเยี่ยม
  Bonanzaneutra Co., Ltd. (BT)'s banner
  Bonanzaneutra Co., Ltd. (BT)'s logo
  บางนา
  • ยา/เภสัชกรรม, ความงาม/ อาหารเสริม
  • มีความรู้เรื่องระบบ GMP/HACCP
  • คิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
  Siam Dial Co., Ltd.'s banner
  Siam Dial Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • ประสบการณ์ทำงานด้าน Quality Assurance อย่างน้อย 5
  • ประสบการณ์การตรวจติดตามภายใน อย่างน้อย 5 ปี
  • ประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปี
  GFCA Co., Ltd.'s banner
  GFCA Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • ดำเนินการและสรุปผล Sensory Test
  • สนับสนุนการขายสินค้าใหม่กับกลุ่มลูกค้า OEM
  • ความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
  ถัด ไป