ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ประจวบคีรีขันธ์
  • สามารถทำงานเข้างาน เวลา 6.00 น.- 6.30 น. ได้
  • ปฏิบัติงานที่ฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
  • สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)