ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ภาคใต้
  • Wide development opportunities
  • Competitive salary and benefits
  • International work environment

  Research and Development Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  Pacific Fish Processing Co., Ltd./บริษัท แปชิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
  สงขลา
  • ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  • ประสบการณ์ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์รีทอร์ทเพ้าซ์
  • มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)