• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • R&D ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษยส์ัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็น Team Work

07-Dec-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • R&D ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 7 ปี
 • ถ้าผ่านการอบรมด้าน Thermal Process จะพิจารณา

07-Dec-19

 

Applied
 • R&D and Design Manager
 • Packaging
 • Packaging, Chemical, Mechanical, Plastics Engineer

06-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิคหกรรมศาสตร์/วท.บ.การอาหาร
 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่
 • มีเกียรติบัตร รางวัลการันตีผลงานด้านการประกวด

06-Dec-19

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8+ Years of R&D/Product Devpt in Food Manufacturer
 • Responsible for Food R&D / New Product Development
 • Working 6 Days / Week

06-Dec-19

THB120k - 160k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Dormitory, Transportation, Uniform
 • Performance Bonus
 • Group Insurance (Health, Life, Accident)

05-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy or Pharmaceutical
 • Work experience in R&D
 • Good knowledge in Pharmaceutical technology

05-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree of Science in Chemical
 • 0-2 years in Regulatory Affairs,Chemical, QC, QA
 • RA Document

05-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการวางแผน ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจา
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

04-Dec-19

 

Applied
 • Previous experience in Poultry industry
 • QA supervisor
 • Minimum 5 years experience

25-Nov-19

 

Applied