ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 46 ตำแหน่งงาน
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  ตลิ่งชัน
  • พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต / วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  • อบรมระบบคุณภาพ GMP และ ISO 900
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s banner
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรี (พัฒนาธุรกิจหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ได้รับคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  Campanella & Associates Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Campanella & Associates Recruitment Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Assist with new product/flavouring development
  • 4+ years experience in R&D ' Flavour creation role
  • Fluent in English and knowledge of food industry
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง
  • กำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมี
  ถัด ไป