ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  JAC International's banner
  JAC International's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 30K - 45K /เดือน
  • End-to-end R&D proficiency
  • Experience in food business is a must
  • Strong practical English communication
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo

  Project Development Officer

  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Project Development Officer
  • การจัดการโครงการ 5 ปีขึ้นไป
  • การจัดการโครงการ / วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo

  Animal Feed R&D Specialist ( Swine & Poultry )

  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาโท - ปริญญาเอก
  • ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาอาหารสัตว์
  • อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์บก
  INTEQC GROUP (INTEQC Flour Mill Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Flour Mill Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ
  • ควบคุมคุณภาพ
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดแผนก/ฝ่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • Sausages , Bacon , Ham
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี
  JAC International's banner
  JAC International's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 45K - 55K /เดือน
  • R&D Application and Technical Document Proficiency
  • Regulatory Affairs for food
  • Strong practical English communication
  ACTIGEN CO., LTD.'s banner
  ACTIGEN CO., LTD.'s logo

  R&D Analyst / Scientist

  ACTIGEN CO., LTD.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Performance bonus
  • Provident fund
  • Five-day work week
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo

  R&D Department Manager (TFM)

  THAI UNION GROUP PCL.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • อาหารสัตว์น้ำ, อาหารสัตว์บก
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปี