ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  21sunpassion Co., Ltd.'s banner
  21sunpassion Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดหา Supplier เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำวัตถุดิบ
  • ตรวจสอบ และวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์