ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Selic Corp Public Company Limited's banner
  Selic Corp Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, พอลิ
  • มีทักษะในการปฏิบัติการทางเคมี มีความชำนาญในการใช้อ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช้คอมพิวเตอร์ไ
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Good communication skill in Thai and English.
  • Experienced in sales and service in the Retail bus
  • Skilled in creative, well-present, detail oriented
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี งานวิเคราะห์ทางเคมีในบริษัทยา
  • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ HPLC, GC
  • มีประสบการณ์ Method validation จะพิจารณาเป็นพิเศษ