• วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

15-Sep-17

 

Applied
 • Process technology , Process Development
 • Raw Material Development
 • Technology Deployment, Engineering Development

15-Sep-17

 

Applied
 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

15-Sep-17

 

Applied
 • Product Develpment
 • Initiate prototyping of product
 • Response the implementation and Bill of Material

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล