ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร
  • งานวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • Food processing/food science/food technology
  Feedback 180 Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • พัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลอง NLP
  • วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี NLP ใหม่ๆ
  • ใช้ Machine Learning และ Deep Learning วิเคราะห์