• ปริญญาโทขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • **Post for the future recruitment process**
 • 2 years of experience or above in Design Engineer
 • Prefer Design Engineer in Automotive field (R&D)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong New Product Development
 • Good English Skills Both Written & Spoken
 • Experience in Beverage Products

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Food Technology/Chemistry
 • Experience in RA for 5 Years
 • Excellent Communication Skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการส่วนพัฒนาและผลิตเวชสำอาง
 • ผู้จัดการส่วนพัฒนาและผลิตอาหารเสริม
 • ผู้จัดการการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • คุณสมบัติตามรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงาน
 • วางแผนงานการคุมควบคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์ พัฒนาสูตรใหม่ๆ และมีทักษะในการแก้ปัญหา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Forestry or Agriculture
 • Have experience or knowledge in Rubber tree
 • Good command of English (Conversational Level)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in food technology
 • 5+ years’ experience
 • Dynamic, fast and flexible team player

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.S. in Science or related disciplines
 • 8 or more years experience in consumer products
 • Must have knowledge of consumer product regulation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Shrink sleeve label
 • R&D for flexible packaging
 • 5 years of people management experience

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working with Japanese Environment
 • 2 Yrs Experience in Product Development
 • Good in Written & Spoken English

23-Sep-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Strong organizational and analytical skills
 • Strong background in the product development
 • Good leadership and general business management

23-Sep-20

 

Applied
 • Male or Female,Thai Nationality,Age35-45 years old
 • Minimum 10 years experience in a restaurant chain
 • Good Command at English/reading,speaking,listening

23-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • 1-5 years’ working experiences
 • Good command in English

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Manager, Quality Assurance Manager
 • ISO13485: 2016/ ISO14971:2019/IEC 62366-1:2015
 • Good English Communication

22-Sep-20

 

Applied
 • Msc. in a relevant scientific discipline required
 • Minimum of 2 years of total work experience
 • Experience in any one or more of the therapeutic

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)เชิงปริมาณและคุณภาพ
 • สรุปผลนำเสนอ และจัดทำ Presentation แก่ผู้บริหาร
 • ออกแบบและจัดทำแบบสอบถาม

22-Sep-20

 

Applied
 • Degree or higher in pharmaceutical
 • Experience in Health-Beauty products development
 • Strong organizational and analytical skills

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 Days working per week
 • Professional development
 • International work experience

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research and Development Personal Care
 • R & D Microbiology Personal Care FMCG
 • New Product Development

22-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional R&D Quality Assurance Manager

PepsiCo

กรุงเทพมหานคร

 • Research & Development
 • Quality Assurance
 • Food Safety

21-Sep-20

 

Applied
 • Sustainable Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน
 • สิ่งแวดล้อม

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Manager – Meat

Tesco Lotus

กรุงเทพมหานคร

 • Food Science, Biotechnology background
 • Supplier management experience
 • Knowledge in food standards. Auditor,QA background

21-Sep-20

 

Applied
 • degree in pharmaceutical o
 • Min 5 year experiences in NPD, R&D
 • Being trained pharmacist with background in herb

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience from Pharmaceutical laboratory
 • Strong Data analysis
 • Good command in English

21-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Food science or related
 • 7-10years in R&D Food Factory (Snack/Seasoning)
 • Good communication in English & Supervisory skill

21-Sep-20

 

Applied
 • Specialized in organic chemistry
 • 5 Yr+ experience in QC/R&D
 • Product management to drive sales opportunities

19-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New Innovation for Apparel / Gament
 • In-depth knowledge in Textile Processes
 • Experience in apparel industry desired

18-Sep-20

 

Applied
 • Research and Development Director R & D Director
 • FMCG Food Frozen
 • Food & Beverage

18-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Regulatory Affairs Non-Beverage & Supplement
 • 3-5 years Regulatory experiences
 • Knowledge of product development practice rules

18-Sep-20

 

Applied

R&D Manager (Seasoning and Food Ingredients)

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Food Ingredients company
 • Experience in Sauce,Seasoning, and Ingredients
 • Challenged working environment

16-Sep-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
 • ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้าน Molecular Genetics
 • มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน

16-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล,โยธา,วัสดุ
 • ประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้าง ระบบหลังคาหรือผนัง 3 ปี
 • มีประสบการณ์ออกแบบวิจัยSimulation ไม่น้อยกว่า 1 ปี

16-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Geography
 • 10 years’ experience in the field of data Science.
 • Excellent command of English and computer literacy

15-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Engineer, Chemistry, Material Science
 • Laboratory Experience, New grad
 • Strong Communication Skills - Thai & English

14-Sep-20

 

Applied
 • Master's Degree, Chemical Engineer, Chemistry
 • Laboratory Experience
 • Strong Communication Skills - Thai & English

14-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

14-Sep-20

 

Applied
 • degree in food science, or related field
 • working knowledge of consumer trends
 • working knowledge of product development

11-Sep-20

 

Applied
 • Develop, launch and present new product
 • Scheduling & planning product
 • Bill of Material (BOM)

11-Sep-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • polymers, polymer engineering, chemistry, research
 • chemical engineering, research and development
 • R&D operation, team leader, RB product, compliance

11-Sep-20

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Sales & Marketing Assistant
 • การตลาด
 • Knowledge of the Fragrance industry is a plus

10-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Eletrical Engineering.
 • At least 3 years of experiences.
 • Good command of English communication.

09-Sep-20

 

Applied
 • R&D Manager/New Product Development
 • Researches and incorporates new products
 • Pharmaceutical, Nutrition Supplement, Vitamin

09-Sep-20

 

Applied