• ศึกษาและวิจัยหาโอกาสทางธุรกิจใหม่
  • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์สนับสนุนเป้าหมายหลัก
  • เศรษฐศาสตร์

11-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่