• วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
  • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล