ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 143 ตำแหน่งงาน
  Custom Asia Co., Ltd.'s banner
  Custom Asia Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • 1-2 years of experience
  • Passionate about consumer behavior & brand
  • Attentive to detail
  JUPITER MR SOLUTIONS CO., LTD.'s banner
  JUPITER MR SOLUTIONS CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • Bachelor degree or above in business, marketing
  • For Junior Researchers : Welcome New Graduate
  • Fluent command of English, both written and verbal
  Sprint Research (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Sprint Research (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • Passion for consumer insights & data analytics
  • Qualitative & Quantitative research
  • Open mind & positive attitude
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางการวิจัยตลาด
  • มีความรู้ และมุมมองทางธุรกิจค้าปลีก
  • ออกแบบ และดำเนินโครงการ Commercial Research
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo
  พญาไท
  • 10+ yrs. Exp. in Market Research, Consumer Insight
  • Good understanding of consumer behavior psychology
  • Analysis for sensory and consumer research.
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  บางรัก
  • มีความรู้ทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัย
  • บริหารจัดการโครงการวิจัย
  • คิดวิเคราะห์ เชิงระบบ
  MOCAP Limited's banner
  MOCAP Limited's logo
  ราชเทวี
  • Bachelor or Master’s degree in marketing
  • Ensure to run project management smoothly
  • Experience in Marketing Research Project
  NS BlueScope (Thailand) Limited's banner
  NS BlueScope (Thailand) Limited's logo
  ราชเทวี
  • Degree in marketing, communication and PR
  • Minimum of 5 years’ experience in marketing
  • Personal own car and driving license
  ถัด ไป