• Bachelor’s Degree in Economics
  • 5 years experience in , market research
  • Good understanding of marketing channels

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
  • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ
  • ประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล