• วุฒิการศึกษา ปวส. วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว

12-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่