ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Clover Power Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  สงขลา
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โทวิศวกรรมศาสตร์
  • ทำงานวิศวกรภายในโรงไฟฟ้าหรือระดับบริหารโรงไฟฟ้า
  • มีความรู้ด้านการเงิน บริหารต้นทุน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)