• วุฒิการศึกษาระดับปวช เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายการผลิต
 • มีความสามารถเขียนแบบ 2D หรือ 3D

16-Oct-18

 

Applied
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • เจ้าหน้าที่บรรจุ
 • Packing Supervisor

15-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส ช่างทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะช่างขั้นพื้นฐาน

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถเข้ากะได้
 • ผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน

12-Oct-18

 

Applied
 • Excellent in MS-office (excel and PowerPoint)
 • experience in demand / supply planning
 • Knowledge of SAP (MM/PP/SD)

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Production Manager

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • 8 yrs exp in Production control for manufacturing
 • 4M control, Kaizen, Lean Manufacturing, Six sigma
 • Good command in English

09-Oct-18

 

Applied
 • 15 yrs for Production fields for manufacturing
 • Manufacturing process manage, Operations manage
 • Business of English

08-Oct-18

 

Applied