• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
  • สามารถทำงานเข้ากะได้

15-Oct-18

 

Applied

Operation Manager

MERMAID CHEF CO., LTD.

นครศรีธรรมราช

  • ขับรถยนต์ได้
  • ดูแลควบคุมระบบผลิตและบรรจุสินค้า
  • มีความเป็นผู้นำ และสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้เช่นกัน

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่