• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP / HACCP

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างและดูแล การทำงานให้ ถูกต้อง
 • วุฒิปริญญาตรี วทบ./วศบ.เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์

15-Oct-18

 

Applied

Operation Manager

Urmatt Vie. Limited

เชียงราย

 • Male, at least 30 years old
 • Good command of written and spoken English
 • Experience about Rice mill, Farm rice

15-Oct-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เข้าระบบประกันสังคม
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00น.

15-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or equivalent in any fields
 • Min2 yrs experience in planing control function
 • Good written and spoken English is a must

12-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เข้าระบบประกันสังคม
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00น.

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องนุ่งห่ม
 • มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว

10-Oct-18

 

Applied
 • งานด้านควบคุมการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านGarmentจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

10-Oct-18

 

Applied
 • 3 years’ experience in production control
 • Strong leadership and communication skills
 • Knowledge of Production Planning & Quality tools

10-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead Self & Lead other
 • Team work
 • Responsibility

10-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience at least 3-5 years of production
 • Material planning experience is required
 • Good ability to work independently

10-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Biomass Power Plant Division Manager
 • operation and maintenance of the power plant
 • production and distribution of electricity and ste

09-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Design
 • design new product or any design processes
 • Develop, test and evaluate theoretical designs

08-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied