ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's banner
  Kelly Services's logo
  ภาคตะวันออกTHB 30K - 55K /เดือน
  • Offshore brownfield/greenfield construction
  • Onshore Production Planning Engineer
  • oil and gas
  ภาคตะวันออกTHB 55K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
   Kelly Services's banner
   Kelly Services's logo
   ภาคตะวันออก
   • Production Engineer,Medical,Chemical,Cosmetic,Food
   • New Japanese manufacturer for Medical devices
   • 5 working days, Bonus &Benefits provided, Sriracha
   ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)