• มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และมี ภาวะผู้นำ

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่