• ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต
  • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการผลิต
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่