• เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

15-Oct-18

 

Applied
 • Process
 • Production
 • Engineer

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager, Supervisor

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
 • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน

12-Oct-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร Test Run , การออกมาตรฐานวัตถุดิบ
 • ทำเอกสาร HACCP เมื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • แก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต และหาแนวทางแก้ไข

11-Oct-18

 

Applied