PLANNING MANAGER

Heritage Snacks & Food Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Plan & prioritize operations to ensure performance
 • Manage inventory targets.
 • Experiences in demand management/forecasting.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงาน อย่างน้อย 10 ปี
 • ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-7 years of experience in oil product processing
 • Background in Mechanical OR Electrical
 • Process piping, mechanical and control system.

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • procurement
 • buyer
 • ingredient

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Foodscience
 • coconut
 • production

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager

Venz Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานโรงงาน 5-10 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน CNC งานประกอบพัดลม ปั้มขึ้นรูปโลหะ

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล