ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • วุฒิป.ตรี สาขาเยื่อและกระดาษ/การพิมพ์/บรรจุภัณฑ์
  • ปสก.ทำงาน 3+ ปี ในธุรกิจกระดาษ หรือสิ่งพิมพ์
  • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 25K - 35K /เดือน
  • วุฒิป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.วางแผนและควบคุมการผลิตด้านงานพิมพ์ 3+ ปี
  • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 20K - 30K /เดือน
   Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited's banner
   Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited's logo

   Production Planning Admin (Samutsakhon Plant)

   Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • Planning
   • Management
   • Logistic
   VENZ INFO AND SERVICE CO., LTD.'s banner
   VENZ INFO AND SERVICE CO., LTD.'s logo

   Manufacturing Director or Plant Director

   VENZ INFO AND SERVICE CO., LTD.
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • Mechanical and Electrical industry.
   • industrial fans,steel forming,cutting,folding,coil
   • Factory budget process, factory cost
   Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
   Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 35K - 55K /เดือน
   • ควบคุมการผลิต
   • ระบบมาตรฐานอาหาร BRC,GMP,FSSC
   • SAP,ERP,Excel
   INTEQC GROUP (IINTEQC SWINE FARM Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (IINTEQC SWINE FARM Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก
   • ผลิตสุกรพันธุ์/สุกรขุน (ประจำประเทศลาว)
   • ควบคุมกฎระเบียบและระบบการป้องกันโรค
   THAI UNION GROUP PCL.'s banner
   THAI UNION GROUP PCL.'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • ควบคุมการผลิต
   • วางแผนการผลิต
   • แปรรูปอาหาร
   INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
   • (Pet Foods & Pet Treats)
   • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
   Chanwanich Group's banner
   Chanwanich Group's logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • 5 YRS. Planning/ Microsoft Dynamic AX, SAP, Orable
   • Mon-Fri, Annual & Business leave, Group Insurance
   • 70% WFH/ 30% Factory (Sinsakhon Industrial Estate)
   Akzo Nobel Paints (Thailand) Ltd.'s banner
   Akzo Nobel Paints (Thailand) Ltd.'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • Production Process
   • Production Planner / production schedule
   • Knowledge of ISO system
   CHIA TAI CO., LTD.'s banner
   CHIA TAI CO., LTD.'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • Planning and Improvement Production Process.
   • 5 year experience in production , engineering
   • Section Manager Level