• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต ไม่ต่ำกว่า 1
 • ประสบการณ์ด้าน CNC งานประกอบพัดลม ปั้มขึ้นรูปโลหะ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถได้ พร้อมมีใบขับขี่

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ม.3 - ปวช ช่างกลโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องจักร พับ/ตัด/ปั๊ม/ เชื่อม

17-Nov-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานด้านวางแผนการผลิต
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Planning officer

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

16-Nov-17

 

Applied

Production Engineer ( ด่วน !! )

WONK SPRING CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

15-Nov-17

 

Applied

เจ้าหน้าที่วางแผน

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

15-Nov-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตตามออเดอร์ลูกค้า เช็คสต็อค จัดทำ BOM
 • ทำเอกสารขอซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อ ติดตามงานระหว่างการผล
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

15-Nov-17

 

Applied

Engineer / วิศวกร

Phraephrewgam Motor Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • ผลิตตามขั้นตอนกระบวนการผลิต
 • ตรวจสอบ , QC สินค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานในไลน์การผลิตงานอาร์ตฝา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าในใจการปฏิบัติงาน ระบบ ISO

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผน

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าในใจการปฏิบัติงาน ระบบ ISO

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผน

13-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Pharmacy
 • Hands on, proactive and a fast-responder
 • Good interpersonal skills

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PLANNING STAFF

Thaiman Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

13-Nov-17

 

Applied

Garment Line Leader

Thaiman Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

10-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชายและหญิง วุฒิ ปวส./ ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • วางแผนการผลิต, วัตถุดิบ, กำลังคน
 • ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการผลิต

10-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายผลิต
 • สรุปรายงานการผลิตประจำวัน
 • ม.6 ขึ้นไป

10-Nov-17

 

Applied

Production Supervisor

GLOBAL MARINE FROZEN FOODS CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

10-Nov-17

 

Applied

Q.C. Supervisor

GLOBAL MARINE FROZEN FOODS CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผนและควบคุมภาพสินค้าและการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ลดต้นทุนการผลิต

10-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล