• วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • แก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต และหาแนวทางแก้ไข

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Pharmaceutical.
 • Quality Management/Pharmaceutical manufacturing
 • Good judgement, problem solving and analytical

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • procurement
 • buyer
 • ingredient

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา Logistic , อุตสาหการ
 • .
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านวางแผนการผลิต อย่างน้อย 2 ปี

20-Jul-18

THB13k - 20k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีความรู้เรื่องของอุตสาหกรรม พลาสติก
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย8-15 ปี
 • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้

19-Jul-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience 1 – 3 years in Production and QA & QC
 • Bachelor degree in Engineer or other relevant fiel
 • able to work in Samutsakorn

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • แก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต และหาแนวทางแก้ไข

19-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
 • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน

18-Jul-18

 

Applied