• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 5 ปี
  • บริหารจัดการ กระบวนการผลิต

12-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่