• ควบคุมฝ่ายผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานในฝ่ายผลิต

16-Nov-17

 

Applied
 • At least 7 years' experience in food industry
 • Bachelor's degree in Food Science and Technology
 • Thorough knowledge of GMP, HALAL and HACCP

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Staff

Universal Agro Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • จบปริญญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในการทำงาน ขยันชอบเรียนรู้อดทน

15-Nov-17

 

Applied
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีค่ากะและค่าตำแหน่ง
 • วุฒิ ปวช. - ปฯตรี

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • จบปริญญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในการทำงาน ขยันชอบเรียนรู้อดทน

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Food Since
 • สามารถดูแลและควบคุมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา

13-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมอาหาร, Food Science
 • ประสบการณ์ในสายการผลิตไก่สด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • างแผนและจัดลำดับงานได้แม่นยำ

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ / บริหารธุรกิจ /คณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เร็วมีความสามารถในเชิงการคำนวณและตัวเลข
 • บผิดชอบงานประมวลผลวิเคราะห์

12-Nov-17

 

Applied
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีค่ากะและค่าตำแหน่ง
 • วุฒิ ปวช. - ปฯตรี

10-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Controller Product

Tanoasree Thai Chicken Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ / บริหารธุรกิจ /คณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เร็วมีความสามารถในเชิงการคำนวณและตัวเลข
 • บผิดชอบงานประมวลผลวิเคราะห์

10-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • ดูแลควบคุมเครื่องจักรในการผลิต
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

10-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล