ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s banner
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตและเครื่องจักร
  • มีความรู้ด้านการดูแลและกระบวนการจัดการผลิต
  • สามรถทำงานเข้ากะได้