• Experienced in planning for more than 8 years
  • CAn work upcountry
  • Very good English

21-Aug-17

 

Applied
  • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

20-Aug-17

 

Applied
  • Sample Production Engineer
  • Manufacturing
  • Location : Ayutthaya

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล