ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • ฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านวางแผนการผลิต
  • ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.15-17.15 น.
  Airco Limited's banner
  Airco Limited's logo
  บางพลี
  • Minimum 3 years, Experience in Material Planning
  • interpersonal skills, Good in English, Excel
  • Bonus, Provident Fund, Insurance, Dental
  Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Experience in factory is advantage.
  • 3 years of experience in Assembly department
  • Problem solving, team co-ordination, people manage
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยี
  • ประสบการณ์ 10-15 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในการเพิ่มผลิ
  Webasto's banner
  Webasto's logo
  บางเสาธง
  • New setup, multi-cultural, training in Japanese
  • 5 workdays + 2 work remote (depend on job scope)
  • Annual 10-15days 1st year + good benefit