• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่า
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้สถิติ ในการควบคุม วางแผนการผลิตได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
 • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

15-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ห้วหน้างาน
 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
 • คลังสินค้า, วัตถุดิบ

14-Jul-18

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ห้วหน้าแผนกวางแผนการผลิต
 • แผนการผลิต
 • งานโรงงาน ปากช่อง

14-Jul-18

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • plan and supply finish goods markets
 • deliver excellent service levels to our customers
 • optimal inventory and cost

13-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Assure ongoing production effectively & efficiency
 • Establish day to day area performance standards
 • Manage overall factory work environment is safe

13-Jul-18

 

Applied
 • Well known in production planning & supply chains
 • Experience 3 - 5 years of food production planning
 • High analytical skill and detail oriented

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied