ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน

  Central Planning ( วางแผน ส่วนกลาง ) ประจำที่บางปะกง *รับสมัครด่วน

  Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
  ฉะเชิงเทรา
   Lenso Wheel Co., Ltd.'s banner
   Lenso Wheel Co., Ltd.'s logo
   ฉะเชิงเทราTHB 45K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
   • ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • Process implement
   • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
   Kelly Services's banner
   Kelly Services's logo
   ภาคตะวันออกTHB 30K - 55K /เดือน
   • Offshore brownfield/greenfield construction
   • Onshore Production Planning Engineer
   • oil and gas
   ภาคตะวันออกTHB 55K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
    Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s banner
    Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s logo

    QC inspector (CMM) (51443)

    Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
    ฉะเชิงเทรา
    • Having a meeting with customers to get drawings
    • Using Experience CCM of Mitutoyo
    • Experience in QC Inspector CMM
    Asian Honda Motor Co., Ltd's logo
    ฉะเชิงเทรา
    • Inventory Planning
    • Good command in English (TOEIC 650)
    • Location : Well Grow Industrial Estate
    Kelly Services's banner
    Kelly Services's logo
    ภาคตะวันออก
    • Production Engineer,Medical,Chemical,Cosmetic,Food
    • New Japanese manufacturer for Medical devices
    • 5 working days, Bonus &Benefits provided, Sriracha
    ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)