• วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • IT, Project management, Business management
 • 5 year of experience in Planning/Scheduling

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2 mths, Med.Ins, Prvd.F, COLA, Post, Car
 • World – Wide Garment Manufacturing
 • Exp. in Garment Industry over 3 years

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม/ดูแล ในฝ่ายผลิตเป็นไปตามมาตรฐานงาน
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ขึ้นไป จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years Purchasing in multinational manufacturing
 • Non Production, Indirect buyer, automotive
 • Good in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Senior Planning Assist Manager in Automotive
 • Experience with ERP, Oracle or SAP
 • Good in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated in Pharmaceutical Science
 • Testing raw material and finished product
 • Testing of new products and method validation test

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นเวลา 3 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10+ years production/plant/factory management
 • Background from food or agriculture manufacturing
 • Solid English skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานมา 1 - 5 ปีในการเป็นหัวหน้า
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและวางแผนการผลิตในส่วนงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Logistic หรือที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ควบคุมสต็อกสินค้าและวัตถุดิบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English or a technica
 • 1-2 years of demonstrable writing experience
 • Must adapt to changing priorities

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ / สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี ด้านการวางแผนการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในการบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age between 35-40 years old.
 • Master or Bachelor Degree in BBA or related fields
 • At least 5 years in Automotive Industry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male. Age 35-40 years old
 • Bachelor’s degree or higher Engineering
 • 2 - 5 years experience management level.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, Thai national, age 30 – 38 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 6 years of work experience in Compliance

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in demand planning
 • strong written and verbal English
 • Strong interpersonal and communication skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบรายการทางบัญชี/วิเคราะห์รายการทางบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลสินค้า และผลิตสินค้า
 • ห่อเพื่อให้ดูสินค้าสวยงาม และสะอาด
 • อายุ 20-50 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Industrial Engineer
 • 3-5 years experience in Production Planning
 • Strong analytical and solid communication

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Industry, Production
 • Assistant manager to Manager level
 • ERP System

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
 • วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • At least 3 years experience in Production Planning
 • Good command in English skills

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree level in Industrial Engineering, Business
 • 5 + years of work experience in a planning functio
 • Able to plan and monitor production performance

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์ครบวงจร

25-Sep-17

 

Applied
 • Strong analytical thinking skills
 • forecasting in FMCG
 • Knowledgeable of statistics and interpret

25-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

25-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female, Age between 23-28 years old.
 • Strong analytical capabilities and planning
 • 1 year experience in demand planning in FMCGs

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production planning Staff

Envelex (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสาร เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

25-Sep-17

 

Applied
 • Over 3 years of experience working in automotive
 • Good command of English and Japanese
 • Able to travel overseas to Asia / Middle-East

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • planner
 • English competency
 • experience in planning

25-Sep-17

 

Applied
 • Thai Male – Female, Age 35 year and up
 • Bachelor's or higher in Engineering Chemistry
 • 10 years working experience in Manufacturing

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

25-Sep-17

 

Applied
 • ทำงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

25-Sep-17

 

Applied
 • ผลิตอาหาร เช่นติ่มซำ ซาลาเปา
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

24-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

24-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2 - 5 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • warehouse, storage,
 • chemical, latex,rubber, raw material
 • Good Command In English

22-Sep-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Being responsible for overall aspects of demand
 • Bachelor’s Degree or higher in Supply Chain
 • At least 10 years of experience in supply chain

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze ASEAN automotive movement
 • Monitor market competition and product competitive
 • Product strategy and product planning

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Strong analytical & problem solving skills
 • Experience in business analysis, Workforce Plan

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 22-26 years/ Bachelor in any field
 • Fresh graduated is welcome // QA exp. is advantage
 • 18-25 K + Bonus / work @ MRT Lumpini, Rama4

22-Sep-17

 

Applied

Production Manager - Processed meat

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Attractive Salary
 • Alternative Sat
 • Managing Big team

22-Sep-17

 

Applied
 • บริหารงานวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์ครบวงจร

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Review the current production processes
 • 5+ years of experience within the food production
 • Qualified to degree level in Food Science

22-Sep-17

 

Applied

Regional Planner

Hanesbrands ROH Asia Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2-4 yrs experience in material/production planning
 • Analytical skills, good with numbers
 • Forecast and do material/production planning

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MIS
 • Project manager
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน

21-Sep-17

 

Applied

Senior Demand Planner

Elanco Animal Health

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in any related Field
 • 5 years’ experience in Demand & Material Planning
 • Experience in Animal Health or Pharmaceutical

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล