• การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่ )
  • มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี

23-Nov-17

 

Applied
  • วุฒิปวช.ขึ้นไป
  • มีความอดทน ตั้งใจทำงาน
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-Nov-17

 

Applied
  • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ
  • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล