• วุฒิปวช.ขึ้นไป
  • มีความอดทน ตั้งใจทำงาน
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

12-Jan-18

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่ )
  • มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล