ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  JENOSIZE Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Strategic Planner

  JENOSIZE Co., Ltd.
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Communication Strategy & Digital Solutions
  • Passion to Drive Business Opportunity with Team
  • Get Yourself Learnt and Disrupted Everyday
  JENOSIZE Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • experience in Creative Copywriter or Art Director
  • Digital Campaigns, Media, Events and Technology
  • Design new ideas, communication campaigns
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)