ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Lazada Express Co., Ltd (Thailand)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Lazada Express Co., Ltd (Thailand)'s โลโก้ของ
  พระประแดง
  • Mass Recruitment through Social Media experience
  • Knowledge of marketing strategies and terms
  • Attractive remuneration package
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)