ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)'s banner
  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)'s logo
  ปากเกร็ด
  • Campus Activity Lead or "Love to" is a plus
  • Recruiting & Branding Experience is also required
  • Big challenge working in big FINTech
  NAMSILPTHAI CO., LTD.'s banner
  NAMSILPTHAI CO., LTD.'s logo

  Head of Creative Content

  NAMSILPTHAI CO., LTD.
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Graphic Design
  • Management Experience
  • Strong comminication skills
  Jenbunjerd Co., Ltd.'s banner
  Jenbunjerd Co., Ltd.'s logo

  Marketing Supervisor

  Jenbunjerd Co., Ltd.
  ปากเกร็ด
  • Media Agency
  • มีความรู้ และสามารถใช้ Social Network Features
  • บริหารและวางแผนสื่อช่องทางออนไลน์, Social Media