• สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้
  • เป็นล่ามช่วยสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนจีน
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล