ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD.'s banner
  ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD.'s logo
  บางบ่อ
  • ความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ,ญี่ปุ่น
  • เก็บความลับได้
  DM Casting Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางบ่อ
  • ล่ามระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวไทย
  • แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
  JSSR AUCTION CO., LTD.'s banner
  JSSR AUCTION CO., LTD.'s logo
  บางบ่อ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ภาษาญี่ปุ่น
  • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ,ได้ในระดับดี
  • สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างประเทศได้
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Good salary and can utilize JP skill
  • Having more than 5 years experience as interpreter
  • Managing the Japanese Manager schedule