ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 39 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo
  คลองเตย
  • การจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
  • ติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้เลขานุการบริษัท
  • Company Secretary & Compliance
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นล่ามอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
  • ตรวจสายตา, ทำฟัน ,นวด งบ 8,000 บาท/ ปี
  ถัด ไป