ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 49 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • สามารถใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s banner
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุนได้ในระดับดี
  • สามารถแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นได้
  • มีประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับเกมส์
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s banner
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • แปลเอกสาร ล่ามภาษาให้กับผู้บริหาร
  • ประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติกับหน่วยงาน
  • ล่ามภาคปฎิบัติ ประชุม สัมมนา ประสานงาน
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s banner
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ล่ามภาษาให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ของโครงการ
  • ประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติกับหน่วยงาน
  • ล่ามภาคปฎิบัติ ประชุม สัมมนา ประสานงาน
  AIRA & AIFUL Public Company Limited's banner
  AIRA & AIFUL Public Company Limited's logo
  ห้วยขวางTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • Bachelor's Degree in Japanese field or related
  • At lease 5 year experiences in interpreter
  • JLPT: N1, N2
  ถัด ไป