ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 จาก 28 ตำแหน่งงาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Senior Associate, Equity Investment

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Capital Private Equity Investment
  • Investment Banking & Portfolio Management
  • Business Strategy & Strategic Investment
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Investment Banking Executive

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  พญาไท
  • Develop total fund-raising solution
  • debt, REITs, Syndication and structured finance
  • CFA charter holder is preferable
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo

  Financial Investment

  Prime Road Power Public Company Limited
  จตุจักร
  • Project Management (financial related aspects)
  • Managing loan and credit facilities arrangement
  • Constructing financial model
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • Flexible work hour with remote work
  • โอกาสในการเรียนรู้งาน ร่วมเป็น Trainer พัฒนาทีม
  • เงินเดือน 40K-100K บาท/Incentive 40K-300K บาท
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • Flexible work hour with remote work
  • เรียนรู้ประสบการณ์และการอบรมด้านการซื้อ-ขายหุ้น
  • เงินเดือน 30,000 บาท/Incentive 20,000-200,000 บาท
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Corporate Finance Department - Officer เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  Thaioil Energy Services Company Limited's banner
  Thaioil Energy Services Company Limited's logo

  Investor Relations Coordinator

  Thaioil Energy Services Company Limited
  จตุจักร
  • Bachelor or higher in Economics, Finance
  • At least 3-5 years experience exploring
  • Good command of English
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  | Investment Analyst (SCG Distribution) | /13601/

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  บางซื่อ
  • Investment Analyst
  • Financial Project, Financial report analysis
  • Strong multitasking skills
  Benchachinda Holding Co., Ltd.'s banner
  Benchachinda Holding Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Financial models, due diligence report
  • Business presentation, information memorandum
  • Venture capitalists, Analysis of internal audit
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Executive Relationship Manager (Commercial Banking)

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  จตุจักร
  • Degree in business, accounting, finance
  • Minimum 2 years in RM
  • Demonstrated quantitative skills,Excellent English
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Manager, Liquidity Management

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Required Treasury License
  • Liquidity Management
  • Knowledge money market, FX swap, repo, bond
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Global Markets Product Manager

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  จตุจักร
  • Monitoring GM's day-to-day activities
  • P/L reports and coordinating with GM trader
  • Good understand of GM product, policies, business
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Investment Consultant

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • 5year direct experiences in Investment Consultant
  • IC Complex license and CFA will be a big plus
  • Knowledge asset allocation & portfolio performance
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Senior Associate, Investment Banking

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Investment Banking and Financial advisory
  • Experience in IB, Capital Market ans/or Consulting
  • Strong financial modeling, valuation, presentation
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo

  Head of Equity Research (Director) - SCBAM

  SCB Asset Management Co., Ltd.
  จตุจักร
  • Bachelor or master’s degree in finance, Accounting
  • 5 years relevant work experience in investment
  • Knowledgeable in investment principles
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Senior Executive Relationship Manager - Corporate Banking (FI, Power, Energy, Transportation)

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  จตุจักร
  • Establish relationships with clients
  • Minimum 2 years in Relationship Manager
  • Excellent command of written and spoken English
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • บริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์พอร์ตการลงทุน
  • เสนอแนวทางและผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ
  • การบริหารความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • Investor Relation
  • Investor Relation Manager
  • Investor
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Investment Product Executive

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  พญาไท
  • Corporate bond, Bond
  • Business process management in capital market.
  • Product Manager, Business Analyst
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (091)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การเงิน /เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดหาเงิน/การลงทุน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (093)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การเงิน /เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้าน Investment Banking/บริหารกองทุน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • ปริญญาตรีหรือโท
  • สาขาการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์3ปี ด้านการค้าตราสารอนุพันธ์ หุ้น กองทุน