• เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
  • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Relationships in the investment community
  • Develop & maintain company investor relation
  • Commission SEC & SET Thailand

15-Nov-19

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน Leasing อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่