ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) (Assistant Branch Manager - RM) สาขาสุรินทร์

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 เท่านั้น
  • สามารถทำงาน กรุงเทพ หรืออุดรธานี ได้
  • มีใบอนุญาต Single License P1
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)