• ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
  • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ การตลาด ความเสี่ยง
  • แสวงหาช่องทางการทำตลาด สินค้าและบริการ
  • กำหนดกลยุทธ์ เจรจาต่อรองทางธุรกิจ

18-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่