• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
  • อายุ 30-35 ปี
  • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ การปรับฐานเงินเดือน โบนัส

24-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s degree in Finance or Accounting
  • Good command in English
  • Can work under pressure

23-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล