• การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์โดยตรง 3-5 ปี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

15-Jul-20

 

Applied
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณ
  • ประสบการณ์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ 10 ปีขึ้นไป

10-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่