• มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
  • คุณวุฒิปริญญาโทด้านการเงิน หรือด้านบัญชี

15-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่