• มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

23-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male ,Thai national, age 40-45 years
 • Master’s Degree or higher in Financial or related
 • At least 15 year in Project Finance

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 35-45ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • อายุระหว่าง 35-45ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • Manage the assigned investment projects
 • IR Website maintenance
 • Prepare the total company’s portfolio

20-Jan-18

 

Applied
 • Portfolio Management
 • Finance
 • Project Management

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล